huurvoorwaarden

The Livingrooms laren

HUURVOORWAARDEN

Algemeen
Deze website is met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie in de accommodatie ten tijde van het bezoek door de gast(en). Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.

Het minimum verblijf in The Livingrooms-Laren is één nacht. In de vakantieperiodes en/of in de zomermaanden kan er een afwijkend minimum verblijf gelden. 

De accommodatie is 24 uur per dag toegankelijk-

Roken is niet toegestaan in de kamers of in de gezamenlijke ruimtes of waar dan ook binnenshuis.
Roken is buiten wel toegestaan.

Huisdieren van gasten zijn niet toegestaan, tenzij anders overeengekomen tussen de gast en beheerder..

Inchecken van 14.00-20.00 uur, uitchecken uiterlijk 11.00 uur.
Latere incheck is in onderling overleg mogelijk.

Gasten kunnen in het weekend hun auto parkeren op het parkeerterrein achter het huis. Door de week wordt parkeren in de straat geadviseerd. Parkeren is gratis.Tarieven 

De prijs voor 2 personen bedraagt €90 per nacht (gebruik 1 slaapkamer), exclusief ontbijt.

Voor 3 of 4 personen bedraagt de prijs €155 (gebruik 2 slaapkamers), exclusief ontbijt.

Voor ontbijt wordt €8,50 per persoon gerekend. De tarieven zijn inclusief BTW en toeristenbelasting.

The livingrooms-Laren beschikt behalve de accommodatie ook nog over extra gastenkamers. Deze kunnen in overleg samen met de accommodatie als groepsaccommodatie in zijn geheel worden gehuurd. Tarieven in overleg en afhankelijk van aantal personen.

(maximaal 8-10 personen).

De tarieven zijn exclusief kosten van een annulering-en/of reisverzekering en/of andere kosten.

Tarieven zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.


Reservering en Betaling

Reservering is mogelijk via info@thelivingrooms-Laren.nl

 

De reservering is pas definitief na bevestiging van uw reserveringsaanvraag.

Betaling dient voor het uitchecken te worden voldaan in de accommodatie. Betaling kan contant of per PIN of creditkaard worden voldaan.


Annulering
Tot 3 dagen voorafgaande aan de datum van aankomst is annuleren kosteloos.

Bij annulering vanaf 3 dagen voor datum van aankomst wordt 100% van het tarief van de eerste overnachting in rekening gebracht .


Na aankomst annuleren of bij vroegtijdig vertrek gedurende het verblijf zal de gehele verblijfsperiode in rekening worden gebracht.

Bij last minute annulering wegens ernstige familieomstandigeheden kan in de meeste gevallen geen geld terug worden gestort,

maar kunnen wij een tegoedbon voor overnachting op een andere moment aanbieden.

Annuleringen kunnen alleen schriftelijk via het contactformulier op de website of per email via info@thelivingrooms-Laren.nl worden doorgegeven.

De accommodatie heeft steeds het recht meer dan 7 dagen voorafgaande aan de datum van aankomst definitieve reservering zonder opgaaf van redenen in te trekken. Reeds betaalde voorschotten worden zonder kosten gerestitueerd aan de hoofdgast. Bij annulering op kortere termijn helpt de accommodatie met het zoeken naar een vervangende locatie.
Schade
De gast dient zich naar behoren te gedragen en de accommodatie te gebruiken overeenkomstig de door de accommodatie of de eigenaar/beheerder gegeven redelijke gebruiksinstructies. 

De hoofdgast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aan de accommodatie of de daarin aanwezige

zaken toegebracht schade. 
Een schadegeval (beschadeging, verlies, vermissing en/of diefstal) dient door de gast direct aan de eigenaar of de beheerder te worden gemeld. Reparatie- en of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar/beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed.

Bij verlies of anderszins niet retourneren van sleutels van de accommodatie worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de hoofdgast in rekening gebracht. Hoofdgast verplicht zich binnen 14 dagen na het versturen van de onderbouwde factuur deze te voldoen.

Bij het niet inleveren van de sleutels bij het uitchecken is de hoofdgast verplicht de sleutels binnen 2 werkdagen aangetekend aan de The Livingrooms-Laren  eigenaar te versturen.

Overmacht
In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is de accommodatie gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de accommodatie kan worden gevergd.

Aansprakelijkheid
De accommodatie kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden tengevolge het verblijf in de accommodatie geleden schade; de gast vrijwaart de accommodatie tegen aanspraken dienaangaande. De accommodatie is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van deaccommodatie.

De accommodatie kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van de accommodatie.

De accommodatie aanvaart geen aansprakelijkheid voor letsel aan personen en/of schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. 


Laren 01. 01. 2019


 

 

 


Voor meer informatie:


tel: (+31) 06-25058378/ 06-51577650

Kerklaan 9

1251JR Laren- NH

email: info@thelivingroom-laren.nl


Copyright © All Rights Reserved

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accept